Leasing nemovitostí

Je Smluvní dohoda zavazující daného nájemce zaplatit pronajímateli pro užívání aktiva. Běžně se aplikují Vozidla nebo Nemovitosti. (zjednodušeně jde o smlouvu mezi pronajímatelem a nájemcem, takže nějaké dvě strany) U leasingu nemovitostí se vlastnictví nijak nepřevádí, jako jediné je uděleno právo k užívání dotyčných nemovitostí. Hlavní charakteristikou je možnost nákupu které není u nájemních smluv závazkem. Leasing nemovitostí Lightfinance.cz vám přesně podle postupu dokáže poradit, nabízí operativní leasing nemovitostí díky kterému je nutné vyplatit vše 1) Vyplatí exekuce 2) Vyplatí Zesplatněné úvěry 3) Vyplatí malé půjčky a spoustu dalších závazků z minulých období. Díky nabídce od společnosti Light finance můžete zůstat bydlet ve vašem domě a po nějakém čase si vaši nemovitost odkoupit zpět, Celou dobu nad vámi budou držet ochranou ruku a pomůžou vám vše vrátit do těch správných kolejí.

Nemovitost

Existuje ještě operativní leasing a finanční leasing.

Operativní leasing – Se od Finančního leasingu liší tím že, předmět nájmu zůstává i po skončení smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti. (Nejčastější předmět nájmu je vozidlo)

Klient díky tomu během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu. V Česku OL (Operační leasing) využívají především Živnostníci a Společnosti.

Splátka

Finanční leasing – financovaný předmět je po celou dobu majetek leasingové společnosti. Na konci se přechází na vlastnictví zákazníka.

Vlastnictví významně snižuje riziko leasingové společnosti, které má v případě Nedobytnosti pohledávky v ruce silný nástroj ( umožňuje využít §207 Trestního zákoníku)

Odcizení nebo zničení je kryto Havarijním pojištěním. Naše zákony pojem leasing neobsahují, ale mluví o něm jako o Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. (například zákony – Daně z příjmu a z přidané hodnoty)