Zbavit se dluhů může dát lidem novou šanci na dobrý život!

Příležitost oddlužit se by aktuálně mohlo využít až stovka tisíc lidí u nás. Samozřejmě díky změnám bude sice snazší na možnost oddlužení dosáhnout, ale bude také nutné prokázat, že opravdu dlužník „na to má“. Tedy bude muset prokazovat, že uživí sebe a bude schopný splácet věřitelům alespoň minimální splátky. Společnost je v nyní v takové situaci, že je nevyhnutelné, aby se skupina, která je zadlužená nejvíce a žije díky tomu v kritických podmínkách, mohla zase dostat zpátky do normálního života a svého zatížení díky možnosti vyhlášení osobního bankrotu a následného oddlužení. Samozřejmě zbavit lidí dluhů jen tak není dlouhodobým řešením, proto je nutné trh s půjčkami řádně regulovat a půjčování peněz řádně hlídat a osoby vždy pořádně prověřit.
chlap s dluhy
Podle plánovaných změn by měl být v tuto chvíli širší okruh osob, které by nyní dosáhli právě na možnost zbavit se svého břímě. Bude platit, že dlužníci budou prokazovat, že během následujících pěti let budou schopni splatit minimálně 30 % přihlášených pohledávek a budou muset dále doložit, že jejich příjmy jsou alespoň ve výši, která se rovná nezabavitelnému minimu a k tomu navrch ještě alespoň dva tisíce korun.
Potvrzení o výši příjmů dokládá potvrzení od zaměstnavatele a dále je nutné doložit osobní poměry. Tedy zda je ženatý či vdaná, kolik má dětí, jaká částka tedy měsíčně zbude pro život a kolik peněz měsíčně bude moci splácet.
koule dolarů
Změny se také budou týkat výše úroku z prodlení, které říkají, že výše úroků nebude moci být vyšší, než je jistila pohledávky, protože dle některých rozhodnutí Nejvyššího soudu je to nepřípustné a také nemravné.
Samozřejmě toto nebude vhod věřitelům, kteří půjčili lidem za určitých podmínek. Ani po změnách ve věci insolvence nebude však zapomenuto, že je třeba se snažit vždy zaplatit to, co si dotyčný půjčil. Bohužel, jak bylo uvedeno, regulace půjček byla v praxi provedena až v roce 2016 a tedy některé půjčky jsou opravdu velmi nevýhodné pro spotřebitele hlavně díky nesmyslně vysokým úrokovým sazbám a dalším poplatkům vztahujícím se ke spotřebitelským úvěrům.
Stát tedy musel nyní převzít částečně zodpovědnost za pozdní reakci na situaci na trhu s půjčkami a udělat nepopulární kroky vůči věřitelům.